Första steget till namnbyte taget

På årsmötet den 26 januari röstade en övervägande majoritet av medlemmarna för att föreningen ska byta namn till ”Abborren” istället för nuvarande namn ”Pitehus 7”. Innan namnbytet kan gå igenom krävs dock enligt stadgarna ett extra årsmöte där samma förslag röstas igenom ytterligare en gång. Styrelsen återkommer med kallelse.