Gemensamt ägande

Genom att många delar på kostnaderna blir boendet enklare och mer ekonomiskt. Boende i föreningen har därför tillgång till bland annat hobbyrum, festlokal och övernattningsrum. Läs mer om våra gemensamma resurser under Lokaler och resurser.