Kallelse årsmöte

Föreningen kallar till årsmötesförhandlingar i stadgeenlig ordning. Omröstning kommer att hållas angående förslag om namnbyte till ”Abborren”.

 

Tid: 2015-01-26 kl 18:00

Plats: Kvartersgården