Ny leverantör av tv-utbud

Fr om 2014-10-01 kommer vår nuvarande bredbandsleverantör Alltele även att tillhandahålla tjänsten digitaltv
då styrelsen har tecknat kontrakt om detta. Den nuvarande leverantören Tele 2:s tjänster kommer därmed att upphöra fr o m samma datum. Information om din nya digitalbox samt utbud har lämnats i alla brevlådor. Kontakta ordforande@pitehus7.se om du har frågor eller synpunkter.