Abborrbladet

Här kan du ladda ned såväl det senaste som äldre utgåvor av föreningens eget nyhetsblad. Abborrbladet fungerar som styrelsens kanal ut till de boende och delas ut i medlemmarnas brevlådor.

Abborrbladet november 2017