Samarbete

Att hjälpas åt med gemensamma sysslor bidrar både till bra stämning och god ekonomi, därför har vi bildat arbetsgrupper utifrån olika arbetsområden. På sidan Miljö och säkerhet kan du läsa mer om hur vi organiserat våra arbetsgrupper.