Stadgar och annat som styr

Varje förening har en uppsättning stadgar som ska åtföljas av alla bostadsrättshavare i föreningen. Stadgarna antas av medlemmarna i föreningen vid den konstituerande stämman och är de grundläggande bestämmelser som skall gälla i bostadsrättsföreningen. Det som måste finnas med i stadgarna finns specificerat i bostadsrättslagen.

Stadgar Pitehus7

Övriga lagar och regler för dig som bor i bostadsrätt

Utöver stadgarna finns en rad lagar och regler som samtliga bostadsrättsföreningar och boende måste följa. De lagar man påverkas mest av som bostadsrättsförening är bostadsrättslagen (BRL) och föreningslagen (LEF). Det kan även hända att din förening har en egen uppsättning regler gällande just er förening.

Som bostadsrättsförening påverkas ni främst av Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (LEF).

Bostadsrättslagen 1991:614

Lagen om ekonomiska föreningar 1987:667

 Regler gällande andrahandsuthyrning
Sammanställning av de regler som gäller från och med 1 februari 2013 för andrahandsuthyrning.